Nintendo

Nederlands

Nintendo-gamecontentrichtlijnen voor het delen van video's en afbeeldingen op online-platformen

29 november 2018
(Bijgewerkt op 24 oktober 2023)


Iedere dag weer staan we versteld van jullie loyaliteit en passie voor Nintendo's games, personages en werelden. We zijn ons ervan bewust dat jullie je graag op een creatieve manier willen uiten door middel van het delen van zelfgemaakte video's en afbeeldingen die content uit onze games bevatten.

Zolang je je aan een aantal eenvoudige regels houdt, zullen we geen bezwaar maken tegen het gebruik van gameplaymateriaal en/of screenshots uit games waarvan Nintendo het auteursrecht bezit ("Nintendo-gamecontent"), in content die je maakt om via geschikte video- en afbeeldingsdeelwebsites te delen. Om je daarbij te helpen hebben we de volgende richtlijnen opgesteld:

Helaas is het voor ons niet mogelijk om op individuele vragen over deze richtlijnen te reageren. Daarnaast werken we deze richtlijnen mogelijk zo nu en dan bij, dus raadpleeg altijd eerst de meest recente versie voordat je je content deelt.

Als er speciale bepalingen zijn in andere Nintendo-richtlijnen, dan gelden deze richtlijnen ook.


Vragen en antwoorden: Nintendo-gamecontentrichtlijnen voor het delen van video's en afbeeldingen op online-platformen
V1:Wat voor content is onder deze richtlijnen geoorloofd? En wat voor content niet?
A1:We vragen je om Nintendo-gamecontent in video's en afbeeldingen te gebruiken die jouw creatieve inbreng en commentaar bevatten. Let's play-video's en recensies van videogames vallen bijvoorbeeld binnen de richtlijnen.
Je mag echter niet zomaar een bestaande Nintendo-video, gameplaymateriaal zonder eigen bewerking of creatieve inbreng, of een kopie van door iemand anders gemaakte content uploaden of livestreamen. Directe kopieën van reclamevideo's, trailers, toernooien, soundtracks, gameplay en artwork van Nintendo vallen bijvoorbeeld buiten deze richtlijnen.

V2:Gelden de richtlijnen alleen voor video-uploads of ook voor livestreams?
A2:De richtlijnen gelden zowel voor uploads als voor livestreams.
V3:Wat bedoelen jullie precies met "geschikte video- en afbeeldingsdeelwebsites"?
A3:We verwijzen daarmee naar de meest veelgebruikte video- en afbeeldingsdeelplatformen, waaronder YouTube, Twitch en Instagram. We behouden ons echter het recht voor om content te verwijderen waarvan wij menen dat deze onrechtmatig, inbreukmakend of ongepast is, of niet in overeenstemming is met de richtlijnen (zie A11 hieronder).
V4:Wat zijn "de monetarisatiemethoden die door Nintendo apart zijn vastgelegd" die in de richtlijnen worden genoemd?
A4:Momenteel vallen de volgende methoden onder de "monetarisatiemethoden die door Nintendo apart zijn vastgelegd"*:
 • Facebook/META - Partner-monetarisatie;
 • Niconico Douga/Niconico Live - Niconico Creators-programma, Niconico-kanaal;
 • OPENREC.tv - OPENREC Creators-programma;
 • Twitch - Twitch Affiliate-programma en Twitch-partnerprogramma;
 • X (Twitter) - Premium, abonnementsprogramma;
 • YouTube - YouTube-partnerprogramma;
 • TwitCasting - "Item Revenue" en "Video Ad Revenue" in het TwitCasting Monetization Program;
 • 17LIVE - Gift; en
 • Instagram - abonnementsprogramma, bonusprogramma;
 • Wijzigingen onder voorbehoud
V5:Mag ik content die ik maak en naar een deelplatform upload of via een deelplatform livestream, verkopen als deze Nintendo-gamecontent bevat?
A5:Nee, je mag geen video's muziek of afbeeldingen verkopen die je door Nintendo-gamecontent te gebruiken hebt gemaakt.
V6:Mag ik content maken, uploaden of livestreamen die op andere intellectuele eigendommen van Nintendo is gebaseerd, als het geen gameplaymateriaal en screenshots betreft (bijvoorbeeld fan art, muziek etc.)?
A6:Deze richtlijnen gaan alleen over het delen van Nintendo-gamecontent op geschikte video- en afbeeldingsdeelwebsites. Ander gebruik van Nintendo's intellectuele eigendommen en het maken van andere content die hier niet onder valt, valt onder de relevante wetten van de desbetreffende regio. Nintendo kan je geen juridisch advies geven, dus raden we je aan om deskundig advies in te winnen mocht je je afvragen of het gebruik is toegestaan dat jij voor ogen hebt.
V7:Wat als ik iemand film die tijdens een openbaar evenement een nog niet uitgebrachte game speelt, zoals op een gamebeurs?
A7:Houd er rekening mee dat de meeste openbare evenementen richtlijnen hebben voor het maken van opnames en dat je zelf verantwoordelijk bent voor het volgen van die richtlijnen. Vraag bij twijfel eerst een medewerker voordat je je video's uploadt of je livestream begint. Tevens behouden we ons echter het recht voor om bezwaar te maken tegen content waarvan wij menen dat deze onrechtmatig, inbreukmakend of ongepast is, of niet in overeenstemming is met de richtlijnen (zie A11 hieronder).
V8:Ik ben van plan om een gametoernooi te organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van games waarvan Nintendo de auteursrechten bezit, en een video daarvan te uploaden naar of te livestreamen op video- en afbeeldingsdeelwebsites. Vallen deze activiteiten binnen de richtlijnen? En valt het organiseren van een gametoernooi ook onder deze richtlijn?
A8:Deze richtlijnen gelden voor het uploaden en livestreamen van gameplayvideo's van games waarvan Nintendo de auteursrechten bezit op sites voor het delen van video's. Volg de richtlijnen voor community-toernooien als je een gametoernooi wilt organiseren. Voor het plaatsen van of inkomsten genereren met gameplayvideo's van gametoernooien die worden georganiseerd in overeenstemming met de richtlijnen voor communitytoernooien, is het bovendien noodzakelijk om naast de richtlijnen die hier zijn beschreven, de inhoud van die richtlijnen te volgen.
V9:Is het volgens de richtlijnen toegestaan dat bedrijven video's en screenshots met Nintendo-gamecontent uploaden en livestreamen?
A9:De richtlijnen gelden alleen voor individuele klanten die Nintendo-gamecontent gebruiken.
V10:Kan het gebeuren dat Nintendo content van deelplatformen verwijdert?
A10:Ja, we behouden ons het recht voor om content te verwijderen waarvan wij menen dat deze onrechtmatig, inbreukmakend of ongepast is, of niet in overeenstemming is met de richtlijnen. In sommige gevallen kan Nintendo ook in naam van onze partners video's verwijderen.
V11:Wat bedoelen jullie met content die "onrechtmatig, inbreukmakend of ongepast" is?
A11:Voorbeelden van onrechtmatige, inbreukmakende of ongepaste content zijn onder meer content waarin Nintendo's intellectuele eigendommen zijn verwerkt en:
 • Die in strijd is met toepasselijke wetten;
 • Die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Nintendo (inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd gebruik van auteursrechten op de gamepersonages, het verhaal, de visuele elementen en muziek en/of geregistreerde handelsmerken);
 • Waarbij sprake is van illegaal gekopieerde of gewijzigde gamesoftware, gamesoftware die is geproduceerd met auteursrechtelijk beschermd materiaal van Nintendo zonder toestemming van Nintendo, of gamesoftware die illegaal is verkregen;
 • Die laat zien hoe je software en/of apparaten kunt gebruiken waarmee de beveiligingsmaatregelen van Nintendo worden omzeild om inbreuk te maken op de videogames en spelsystemen van Nintendo, zoals emulators en/of andere omzeilingssoftware;
 • Die grafische, expliciete, schadelijke of anderszins aanstootgevende inhoud bevat;
 • Die een goede werking van Nintendo-producten of -diensten belemmert of de veiligheid ervan in gevaar brengt;
 • Waarbij sprake is van valsspelen, kraken, ongeoorloofde toegang, omzeiling van technische beperkingen, ongeoorloofde wijziging of het gebruik van voorwerpen, hulpmiddelen of diensten die dergelijke fraude, kraken, ongeoorloofde toegang, omzeiling van technische beperkingen of ongeoorloofde wijziging mogelijk maken;
 • Die ongeautoriseerde spelsystemen en/of software bevat die niet door Nintendo is gelicentieerd; en/of;
 • Video, afbeeldingen, geluidsbronnen, enz. bevat die niet kunnen worden gebruikt in normale gameplay, maar die door gamesoftware via datamining of andere methoden kunnen worden verkregen.