Contactgegevens en privacybeleid van de website

Contactgegevens

De website www.nintendo.co.jp/netinfo/nl_NL/ wordt beheerd door:
Nintendo Co., Ltd. (11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto 601-8501, Japan. Directievertegenwoordiging: Shuntaro Furukawa, Shigeru Miyamoto. Registratienummer: 1300-01-011420, e-mail: service@nintendo.de.)

Neem bij vragen contact met ons op via het contactformulier dat beschikbaar is op www.nintendo-europe.com/contact (Europa) / nintendoaustraliaprivacy@nal.nintendo.com.au (Australië en Nieuw-Zeeland).

Privacybeleid van de website

Versie: 09.2022 (NL-EU)

Dit privacybeleid omvat het gebruik van de website www.nintendo.co.jp/netinfo/nl_NL/, beheerd door:
Nintendo Co., Ltd. (11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto 601-8501, Japan) ('Nintendo').

Nintendo is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Europese raad van 27 April 2016 - 'AVG').

Indien u een inwoner van het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) bent, dienen verwijzingen naar de AVG in dit privacybeleid geïnterpreteerd te worden als verwijzingen naar de General Data Protection Regulation van het Verenigd Koninkrijk (‘GDPR van het VK‘).

1. Het verwerken van gegevens

Nintendo respecteert de privacyrechten van de websitebezoekers en erkent hoe belangrijk het is om de persoonsgegevens van die bezoekers te beschermen. Er wordt bepaalde informatie via de servers van Nintendo overgedragen door de internetbrowsers van de websitebezoekers, zodra ze de website openen. De informatie die wordt verwerkt is onder andere: datum en tijdstip van bezoek, bestandsnamen van de opgevraagde bestanden, de verwijzingswebsite, de status (bijvoorbeeld: transactie voltooid), de internetbrowser en het besturingssysteem dat de bezoeker gebruikt, het IP-adres van het apparaat en de grootte van de overgedragen gegevens.

1.1 Nintendo gebruikt deze informatie om verbinding te maken met het apparaat van de bezoeker en de services van Nintendo en om het gebruik van de website mogelijk te maken. Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

1.2 De informatie wordt opgeslagen in verbindingslogs zodat het gebruik van de website veilig is en de website goed functioneert.

Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens verzamelen op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Het legitieme belang van Nintendo is het beschermen van de Nintendo-systemen. Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, heeft u het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van zulke gegevens die op uw specifieke situatie betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Nintendo, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

1.3 Nintendo kan deze informatie voor statistische doeleinden gebruiken in een geanonimiseerde vorm.

2. Cookies en vergelijkbare technologieën

2.1 Algemene informatie

Op de website van Nintendo kunnen cookies worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die naar het apparaat van de gebruiker worden gedownload. Cookies kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze website veilig is en goed functioneert (essentiële veiligheidscookies en sessiecookies) en om informatie over de voorkeuren van onze websitebezoekers te verzamelen om onze aanbiedingen op de website voor onze gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk te maken (niet-essentiële cookies). De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd.

U kunt kiezen welke soorten cookies op uw apparaat worden toegestaan. Met uitzondering van essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de website (meer informatie hierna), worden cookies alleen geactiveerd als u dit uitdrukkelijk toestaat.

2.2 Essentiële cookies

Nintendo maakt gebruik van veiligheids- en sessiecookies die essentieel zijn om de door u opgevraagde services te kunnen bieden. Nintendo maakt bijvoorbeeld gebruik van sessiecookies om uw keuzes op te slaan terwijl u naar verschillende pagina's navigeert en om u toegang te verschaffen tot beveiligde delen van de website. Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij deze essentiële cookies verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

2.3 Niet-essentiële cookies

Nintendo maakt gebruik van de volgende niet-essentiële cookies:

2.3.1 Google Analytics

De statistieken van deze website worden met uw toestemming bijgehouden met Google Analytics, een webanalyseservice die door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (‘Google Ireland’) wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op de computers van websitebezoekers worden geplaatst om Nintendo van informatie te voorzien over het surfgedrag van de bezoekers van de website. De informatie van het surfgedrag van de bezoeker die door een cookie wordt gegenereerd, wordt doorgaans overgedragen en opgeslagen door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’) op servers in de Verenigde Staten. De instellingen op deze website zijn zo, dat IP-adressen anoniem zijn. De IP-adressen van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie, in andere staten die onder de overeenkomst vallen in het Europese Economisch Gebied, of in het Verenigd Koninkrijk, worden verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een volledig IP-adres naar de Googleserver in de Verenigde Staten worden overgedragen en daar worden verkort. Google Ireland gebruikt deze informatie namens Nintendo om website-evaluaties te maken voor Nintendo en rapporten op te stellen met informatie over de activiteiten op de website en andere diensten aan te bieden op websiteactiviteit en internetgebruik voor Nintendo. Google Ireland associeert geen IP-adressen die door Google Analytics worden overgedragen met enige andere gegevens die door Google Ireland zijn opgeslagen. Ga naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245 voor meer informatie.

Indien u zich in een land van de Europese Unie bevindt, is uw toestemming de rechtsgrond voor de activering van Google Analytics (artikel 6 lid 1 (a) AVG). Google Analytics wordt uitsluitend geactiveerd indien u dit expliciet toestaat. Indien u het gebruik van Google Analytics hebt toegestaan, kunt u Google Analytics op elk gewenst moment uitschakelen door uw cookie-instellingen hieronder bij te werken. U kunt Google Analytics ook uitschakelen door een browser-plug-in te downloaden en te installeren. Gebruik hiervoor de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indien u zich in een land van de Europese Unie bevindt, is de rechtsgrond voor de verdere verwerking van de met Google Analytics verzamelde gegevens zoals gebruik, analyse en opslag artikel 6 lid 1 (f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang dat Nintendo nastreeft, is het verbeteren en optimaliseren van de website en de advertentiestrategie ten behoeve van de bezoekers van de website.

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen een dergelijk verwerking van gegevens. Om dit recht uit te oefenen kunt u in de cookie-instellingen op elk gewenst moment het gebruik van niet-essentiële cookies uitschakelen.

3. Gebruikerscommunicatie

Indien u een e-mail stuurt of anderszins met Nintendo communiceert, dan gebruikt Nintendo die correspondentie om uw verzoek af te handelen en te antwoorden op uw vragen.

Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

4. Wie er toegang heeft tot uw gegevens

Nintendo mag uw informatie met andere rechtspersonen van de Nintendogroep delen om te worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Onder deze andere rechtspersonen vallen in het bijzonder:

  • Europese afdelingen zoals Nintendo of Europe GmbH en filialen in Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk; Nintendo France SARL, Nintendo Ibérica, S.A.U. en Nintendo Benelux B.V.;
  • Nintendo Australia Pty Limited, gevestigd in Australië. De mate van gegevensbescherming is minder streng dan onder de Australische wetgeving dan in de Europese Unie.

Wanneer Nintendo informatie met Nintendo Australia Pty Limited deelt, dan worden de nodige veiligheidsmaatregelen van afdoende niveau genomen in overeenstemming met de clausules aangaande gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen en die zijn aangegaan tussen Nintendo en Nintendo Australia Pty Limited.

Indien u zich in de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens delen met andere rechtspersonen binnen de Nintendogroep op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Nintendo heeft een legitiem belang bij het delen van uw gegevens voor interne administratieve doeleinden, met name om websiteservices te bieden en om eventuele vragen of opmerkingen af te handelen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande manier.

Indien u zich in de Europese Unie bevindt, heeft u het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het delen van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Nintendo, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

In overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsregels, mag Nintendo ook gegevensverwerkers van derden gebruiken en uw informatie met dergelijke gegevensverwerkers die namens Nintendo services bieden die betrekking hebben op de website. Indien dergelijke gegevensverwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, respectievelijk het Europese Economische Gebied, dan bevinden deze gegevensverwerkers van derden zich in een land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het beschikt over een geschikt niveau van gegevensbescherming, of worden er voldoende beveiligingsmaatregelen aangaande gegevensbescherming gehanteerd, zoals wordt gesteld in de gegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen en die van toepassing zijn op Nintendo en de gegevensverwerker van derden.

5. Bewaartijd

Nintendo slaat uw gegevens alleen op zolang dat nodig is en zodra de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt, zijn bereikt of - indien de relevante wetgeving een langere bewaartijd toestaat - gedurende de opslag- en bewaartijd zoals wettelijk geregeld. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wanneer u bezwaar maakt op het verwerken van uw persoonsgegevens, dan zal Nintendo de voor het doeleinde waartegen u bezwaar maakt verwerkte persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij er een wettelijke reden is voor het verwerken en bewaren van deze gegevens is of de relevante wetgeving dit vereist.

6. Uw rechten onder de AVG

Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, heeft u de volgende rechten, overeenkomstig de Europese gegevensbeschermingswet:

  • Recht op inzage: U heeft het recht om een bevestiging van Nintendo te ontvangen of Nintendo al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt en u heeft ook het recht om dergelijke gegevens die door Nintendo zijn opgeslagen op elk gewenst moment in te zien. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Nintendo, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.
  • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: Indien Nintendo uw persoonsgegevens verwerkt, dan doet Nintendo er alles aan om ervoor te zorgen dat er passende maatregelen worden getroffen om uw persoonlijke gegevens zo correct en up-to-date is voor de doeleinden waarvoor Nintendo uw persoonsgegevens heeft verzameld. Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens te rectificeren. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Nintendo, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.
  • Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens of het beperken van het verwerken van persoonsgegevens: U heeft mogelijk het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Om dit recht uit te oefenen kunt u contact opnemen met Nintendo, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.
  • Recht aangaande gegevensportabiliteit: U heeft mogelijk het recht op om uw persoonsgegevens en gegevens die u aan Nintendo heeft overgedragen, te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en een machineleesbaar formaat of deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.
  • Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens zoals nader omschreven in dit Privacybeleid.
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit gevestigd in de Europese Unie. U kunt hiervoor terecht bij de Hessische toezichthouder voor gegevensbescherming.

7. Europese vertegenwoordiging van Nintendo en contactgegevens

Indien u zich in een land van de Europese Unie bevindt en u heeft vragen over dit Privacybeleid en de manier waarop Nintendo gegevens verwerkt of als u beroep wilt doen op enige rechten die u heeft overeenkomstig de AVG, neem dan contact op met:

Nintendo’s Europese vertegenwoordiging Nintendo of Europe GmbH, t.a.v.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of via het contactformulier dat beschikbaar is op www.nintendo-europe.com/contact.

8. Functionaris gegevensbescherming van Nintendo:

Nintendo Co., Ltd. 11-1, t.a.v.: Data Protection Officer, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto 601-8501, Japan, dataprotectionofficer@nintendo.co.jp.